مجله پوست و زيبايي

  Dermatology and Cosmetic 
English  

اهداف و رسالت

فصلنامه پوست و زيبايي نشريه‌اي علمي تخصصي وابسته به مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام دانشگاه علوم پزشكي تهران است. اين فصلنامه تازه‌ترين يافته‌ها در زمينه بيماريهاي پوست را به زبان فارسي در اختيار متخصصان و دستياران پوست و دانش آموختگان و دانشجويان ساير رشته ‌هاي تخصصي باليني و علوم پايه مرتبط قرار مي‌دهد. افزون بر اين با توجه به روند رو به رشد اعمال زيبايي، اين نشريه مطالبي را نيز در هر شماره به اين عنوان اختصاص خواهد داد تا منبع معتبري براي همكاران ارجمند جهت انجام مداخلات براساس اصول علمي و رويكرد مبتني بر شواهد فراهم آيد.
اين مجلـه مقالات پژوهشـي (Original)، مـروري (Review)، گزارش مـورد (Case Report) و نامه به سـردبير (Letter to Eiditor) مرتبط با اهداف مجله را منتشر مي‌كند.
از نويسـندگان محترم تقاضا مي‌شود فايل مقاله خود را به صورت فايل MS-Word2003 از طريق سـامانه ارسال و داوري آنلاين مقالات به آدرس http://manuscriptonline.com به مجلـه ارسـال نماينـد. لازم به ذكـر اسـت تنهـا راه ارسـال مقالات از طـريق سيستم الكترونيكي مجله موجود در سايت مي‌باشد.

اين نشريه در پايگاههاي ذيل ايندكس مي‌شود:
EBSCO, Index Copernicus, IMEMR, Ulrich's Periodicals Directory، EMR medex, 
Iran Medex,
Magiran, 
DOAJ، SID, Islamic World Science Citation Center (ISC)

اين نشريه براساس نامه‌ي مورخ 20/8/1391 مشاور محترم معاون محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در تأمين منابع الكترونيك و ارتقاء نشريات دانشگاه به عضويت در (Committee of Publication Ethics (COPE درآمده است.

اين نشريه بر اساس مجوز شماره 1925/124 مورخ 14/4/88 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شماره 282 مورخ 8/6/88 كميسيون نشريات علوم پزشكي منتشر مي شود.

استفاده از مطالب اين نشريه با ذكر منبع بلامانع است.فهرست مطالب آخرين شماره
دوره 7, شماره 1, بهار 1395
كليه حقوق براي مجله پوست و زيبايي محفوظ است.
Powered by Health Researchers R&D Institute